Pot el moviment aleatori convertir-se en ART?

Construirem un petit robot capaç de fer dibuixos automàtics infinits i aleatoris. Entendrem com l'energia de la pila es transforma en moviment i com aquesta vibració esdevé ART.