Cresques, pirates il·limitats! Mai s'arriba a l'horitzó