Any nou, calendari nou!

Ja podeu recollir pel #bibliobús el vostre magnet i consultar els dies i horaris de cada municipi.