4a Trobada de Responsables de les Biblioteques Públiques de Catalunya / 2015 Any de les Biblioteques

Enllaç a la WEB de la Generalitat de Catalunya