El valor de les biblioteques públiques en la societat: el cas de la Xarxa de Biblioteques Municipals
"El valor de les biblioteques públiques en la societat: el cas de la Xarxa de Biblioteques Municipals" estima la capacitat de les biblioteques per a generar beneficis tant en els individus com en les comunitats on s'ubiquen. L'estudi té el mèrit d'oferir una radiografia global sobre la contribució de les biblioteques a la societat i sobre els aspectes a considerar a l'hora de generar valor. Per la seva elaboració s'ha comptat amb l'assessorament d'un equip de més de 30 professionals.