No al pagament per préstec a les biblioteques públiques !