Carril bici interurbà entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos

Es tracta de crear una xarxa de carrils bici interurbana que connecti nuclis de l’RMB que estiguin situats entre ells a menys de 8 km i que tinguin entre ells uns fluxos de mobilitat superiors als 5.000 desplaçaments al dia, condicions tècniques per a què hi pugui haver una mobilitat interurbana en bicicleta prou important. La xarxa que compleix aquestes condicions està formada per 447 Km, i hom proposa executar en els propers 6 anys una primera fase d’uns 150 Km.Vilafranca tindrà un carril bici que creuarà la ciutat d’una banda a l’altra, des de la Girada fins a la Zona Esportiva. Concretament, el nou carril bici partirà del pont de Moja i anirà fins a la Ciutat Jardí Sant Julià, enllaçant en els dos extrems amb els carrils bici ja existents. Passarà per la carretera de Moja, el camí Fariner, l’avinguda de Tarragona, l’aparcament de l’Espiga, el vial lateral de l’Espiga, el parc de l’Espiga i l’avinguda del Montmell, amb una longitud total de 1.170 metres.

El pressupost del projecte puja a 30.000 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà quasi 25.000 (d’una partida destinada a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle); la resta, anirà a càrrec de l’Ajuntament.