Aprovat el nou Mapa de Lectura Pública de Catalunya