El llibre recomanat

(...) "Assertivitat significa afirmar la teva personalitat i defensar les teves opinions. És la capacitat d'expressar les nostres emocions, les nostres idees i els nostres drets de manera ferma, clara i oberta. És a dir, és tenir capacitat per expressar el que sentim i pensem, i saber triar quina és la millor reacció en cada situació.· (...) Pàgina 173

Informació sobre el llibre