Subscripció gratuita a l'Ara per als usuaris de les biblioteques

L'Ara ofereix una subscripció gratuïta als usuaris de les biblioteques durant dos mesos a la versió digital